أنشطة الموقع الأخيرة

١٦‏/٠٤‏/٢٠١٨ ٤:٥٠ ص تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
٢٢‏/٠٤‏/٢٠١٧ ١:١٧ م تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٧ م تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٦ م تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٣ م قام/ت Jamal Kakbra بحذف relations rules
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٣ م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٢ م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:١٠ م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٩ م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٧ م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء relations rules
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٤ م تم تحرير ڕێنمایی پەیوەندییەئەکادیمییەکان بواسطة Jamal Kakbra
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٢ م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق پێداویستیەکان بۆ کردنەوەى فایلى خەرجى تایبەت.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٢ م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق فۆرمى کردنەوەى فایلى خەرجى تایبەت.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٢ م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق فرمانى وەزارى بۆ ئەوانەى لە دەرەوە لە بوارى پزیشکى و ئەندازیارى دەخوێنن.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٢ م Jamal Kakbra تم التحديث IMG_7498.JPG
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٣:٠٢ م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
١٤‏/٠٤‏/٢٠١٧ ٢:٥٥ م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء relations
٣١‏/٠١‏/٢٠١٧ ١١:٣٧ ص تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
٣١‏/٠١‏/٢٠١٧ ٢:٢١ ص تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Atta Kasem
٣١‏/٠١‏/٢٠١٧ ٢:٢٠ ص قام/ت Atta Kasem بإرفاق naznawGshtandin.pdf إلى ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا
٣٠‏/٠١‏/٢٠١٧ ١١:١٤ ص قام/ت Jamal Kakbra بحذف ڕێنمایی پەیوەندییە ئەکادیمییەکان
٣٠‏/٠١‏/٢٠١٧ ١٠:٤٩ ص تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
٣٠‏/٠١‏/٢٠١٧ ١٠:٤٨ ص تم تحرير ڕێنمایی پەیوەندییە ئەکادیمییەکان بواسطة Jamal Kakbra
٣٠‏/٠١‏/٢٠١٧ ١٠:٤٨ ص قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء academic relations
٣٠‏/٠١‏/٢٠١٧ ١٠:٤٧ ص تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra

أقدم | أحدث