أنشطة الموقع الأخيرة

31‏/05‏/2019 7:05 م تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
16‏/04‏/2018 4:50 ص تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
22‏/04‏/2017 1:17 م تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:17 م تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:16 م تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:13 م قام/ت Jamal Kakbra بحذف relations rules
14‏/04‏/2017 3:13 م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:12 م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:10 م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:09 م تم تحرير relations rules بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:07 م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء relations rules
14‏/04‏/2017 3:04 م تم تحرير ڕێنمایی پەیوەندییەئەکادیمییەکان بواسطة Jamal Kakbra
14‏/04‏/2017 3:02 م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق پێداویستیەکان بۆ کردنەوەى فایلى خەرجى تایبەت.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
14‏/04‏/2017 3:02 م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق فۆرمى کردنەوەى فایلى خەرجى تایبەت.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
14‏/04‏/2017 3:02 م قام/ت Jamal Kakbra بإرفاق فرمانى وەزارى بۆ ئەوانەى لە دەرەوە لە بوارى پزیشکى و ئەندازیارى دەخوێنن.pdf إلى خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
14‏/04‏/2017 3:02 م Jamal Kakbra تم التحديث IMG_7498.JPG
14‏/04‏/2017 3:02 م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء خوێندن لە زانکۆکانى دەرەوەى وڵات لەسەر خەرجى تایبەتى خۆ
14‏/04‏/2017 2:55 م قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء relations
31‏/01‏/2017 11:37 ص تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Jamal Kakbra
31‏/01‏/2017 2:21 ص تم تحرير ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا بواسطة Atta Kasem
31‏/01‏/2017 2:20 ص قام/ت Atta Kasem بإرفاق naznawGshtandin.pdf إلى ڕێنمایی زانستى و خوێندنى بالا
30‏/01‏/2017 11:14 ص قام/ت Jamal Kakbra بحذف ڕێنمایی پەیوەندییە ئەکادیمییەکان
30‏/01‏/2017 10:49 ص تم تحرير سەرەکى بواسطة Jamal Kakbra
30‏/01‏/2017 10:48 ص تم تحرير ڕێنمایی پەیوەندییە ئەکادیمییەکان بواسطة Jamal Kakbra
30‏/01‏/2017 10:48 ص قام/ت Jamal Kakbra بإنشاء academic relations

أقدم | أحدث